Moseböckerna

Första Moseboken

Första Moseboken - Genesis ("ursprung"). Enligt äldre judisk och kristen tradition, grundat på GT och NT, är de fem Moseböckerna skrivna av Mose, som levde omkring 1526-1406 f. Kr. Efter en inledning om världens skapelse (1:1-2:3) skildras den fortsatta historien i tio huvudavsnitt. De fem första (2:4-11:26) skildrar urhistorien: Människan i ondska som leder till Guds dom, syndafloden och Guds förbund med Noa, Babels torn, språkförbistringen och människornas spridning över jorden samt Sems släkttavla fram till Abram. De fem sista (11:27-50: 26) handlar om hur det utvalda gudsfolket, Israel, från sin ringa början genom patriarkerna Abraham, Isak, Jakob, och Josef (som dog omkring 1805 f. Kr.).

 

Andra Moseboken

Andra Moseboken - Exodus ("uttåg") - fortsätter 360 år efter Josefs död i Första Moseboken.

Kap 1-18 skildrar hur Guds löften till patriarkerna uppfylls genom att israeliterna befrias från slavarbetet i Egypten. Uppgifterna i 2 Mos 12:40, 41, 1 Kung 6:1, Dom 11:26 säger oss att uttåget skedde omkring 1446 f. Kr. Kap 19-24 skildrar Guds förbund med Israel och lagens utgivande på Sinai berg (de tio budorden,kap 20). Kap 25-40 skildrar tabernaklet - centrum för Guds uppenbarelse och närvaro.

 

Tredje Moseboken

Tredje Moseboken - Leviticus ("prästboken") - utspelar sig främst kring Sinai berg. Bokens tidrymd är kort, allt sker under en månad (omkring år 1445 f. Kr).

Kap 1-17 behandlar olika slags offer, det levitiska prästadömet och försoningsdagen. Här beskrivs vad som skiljer människan från Gud - synden - och hur gemenskapen skall återställas. Kap 18-27 behandlar helighetsregler och de olika högtiderna.

 

Fjärde Moseboken

Fjärde Moseboken - Numeri ("tal, antal"). Dess händelser äger rum under en tidrymd av trettioåtta år (1445-1406 f. Kr.) efter förbundet vid Sinai. Boken skildrar främst hur Israels knotande och otro fick Guds vrede att upptändas, så att hela den generation som gick ut från Egypten, inklusive Mose, gick under i öknen (Josua och Kaleb undantagna).

 

Femte Moseboken

Med Femte Moseboken - Deuteronomium ("den andra lagen") - avslutas "Pentatevken" (femboken). Tiden är omkring 1406 f. Kr. - året då Mose dog - och innehållet utspelar sig på Moabs hedar vid östra sidan av Jordan, nära Döda Havet.

Kap 1:6-4:40 innehåller Moses första tal till folket, som påminns om Herrens beskydd och ledning under ökentiden. Kap 5-26 innehåller Moses andra tal med påminnelser och föreskrifter, bl a om hur Israel skall leva som ett heligt folk. Kap 27-30 utgör av tal som inskärper hur hela Israels existens är beroende av Herren och hans ord. Talet avslutas med förbundsförnyelsen (kap 29-30). Kap 31-34, som troligen redigerades av Josua, handlar om Moses avskedssång och välsignelse, och om Moses död.