Logosmappen > Bibel och bekännelse > Konkordieboken > Schmalk. art. > Första delen
Schmalkaldiska artiklarna

[Företal] [Första delen] [Andra delen] [Tredje delen]1537

Första delen

innehåller de höga artiklarna om det gudomliga majestätet.

1] Fadern, Sonen och den helige Ande, tre skilda personer i ett gudomligt väsen och natur, äro en enda Gud, vilken har skapat himmel och jord.

2] Fadern är icke född av någon, Sonen är född av Fadern, och den helige Ande utgår från Fadern och Sonen.

3] Icke Fadern eller den helige Ande, utan Sonen har blivit människa.

4] Sonen har på det sättet blivit människa, att han utan mans medverkan avlats av den helige Ande och fötts av den rena, heliga jungfrun Maria, därefter lidit, dött, blivit begraven, nedstigit till helvetet, uppstått från de döda, uppfarit till himmelen, sitter nu på Guds högra sida och skall en gång komma för att döma levande och döda o.s.v., såsom apostlarna och den helige Athanasius' trosbekännelse och vår allmänna barnakatekes lära.

Om dessa artiklar råder ingen tvist eller strid, emedan vi på båda sidor bekänna desamma. Därför är det icke nödvändigt att här vidare tala om dem.


Föregående sida | Till sidans början | Nästa sida

Logosmappen > Bibel och bekännelse > Konkordieboken > Schmalk. art. > Första delen

17.4.2010