Nätcirkel 1: Den helige Ande och hans gåvor

Nätcirklar
Trosfrågan
Länkar
Föreningen Logos i Österbotten rf
Logosmappens ingångssida

 

 

 

Studiematerial

I maj 2000 höll pastor John Vogt från Lutherska bekännelsekyrkan tre föredrag på Evangeliska folkhögskolan i Österbotten, Vasa, kring detta ämne. Föredragen översattes till svenska av Ola Österbacka och smärre justeringar har gjorts för denna utgåva.

Föredragen är följande:

  1. Gåvor för alla troende
  2. Grundläggningsgåvor och bekräftande gåvor
  3. Bestående gåvor för kyrkans bästa

Dessutom finns ett översiktligt diagram.

Föredragen publiceras här som html-filer.

Webmaster
 
23.2.2003