Ingångssida
Konkordieboken

Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter

Denna samling följer i huvudsak Samfundet Pro Fide et Christianismos utgåva från 1957, som har gjorts av flera översättare och bär namnet Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Samlingen kallas även Konkordieboken. Bekännelseskrifternas grundspråk är tyska och latin, med undantag av Nicaeunum (grekiska). Uppsala mötes beslut hör till Svenska kyrkans bekännelseskrifter, men inte till Konkordieboken.

Läs om arbetsgruppen som arbetat med texterna. Uppdatering med perikoper, bibelhänvisningar och fotnoter färdigställdes 2004. Därvid införs varje dokuments sökväg i samlingen. I oktober 2010 färdigställdes ett arbete med sammanslagning av de rätt små filerna till större helheter.

Texten får inte mångfaldigas på något sätt för kommersiellt bruk.

NYHET: Bekännelseskrifterna i epub-format!
(Kan laddas ner till läsplatta, mobiltelefon eller dator med program för e-böcker. Tack till Gabriel Fjellander för detta!)


Innehåll


Den lutherska kyrkans bekännelseskrifter:

KonkordiebokenWebmaster