Vägen fram -11, Åbylundskyrkan, Norrköping

Vägen fram -11 hölls i Norrköping, Sverige, den 20–22 maj 2011. Konferensen bedömdes som mycket lyckad. 74 vuxna och 16 barn deltog under olika delar av konferensdagarna. Som mest deltog ca 60 personer på lördag.

Arbetsgruppen som planerade konferensen utgjordes av Lars Borgström (ordförande) och Åke Nilsson (Sverige), Mikkel Vigilius (Danmark), Jan Bygstad och Konrad Fjell (Norge) och Roger Pettersson (Finland).

Konferensen genomfördes som en fri konferens. För andakt och gudstjänst ansvarade Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet.

Text som pdf och mp3 (länk inom parentes):


NELK:s huvudsida